ZuluSCSI V1.1 SCSI2SD V5.2
Price: $61.00
more info
Price: $99.00
more info
Assembled ZuluCSI-V1.1 Printed Circuit Board SCSI2SD V5.2
ZuluSCSI RP2040 ZuluSCSI Mini V1.0
Price: $59.00
more info
Price: $65.00
more info
Assembled ZuluSCSI RP2040 SCSI emulator Assembled ZuluSCSI Mini
ZuluSCSI RP2040 kit
Price: $49.00
more info
Assembled ZuluCSI RP2040 SCSI emulator